sprzęt

sprzęt: podwójny rebreather HammerHead

Moje doświadczenia eksploracyjne w jaskini The Pit w Meksyku pokazały, że głębokie i długie nurkowania eksploracyjne z wykorzystaniem rebreathera wymagają bardzo dużej ilości butli bailautowych. Logistyka związana z zabezpieczeniem takich nurkowań butlami z obiegiem otwartym była bardzo uciążliwa, a koszty z tym związane - znaczące. Na koniec butle zazwyczaj pozostawały w pełni niewykorzystane i wracały z powrotem do bazy. Historia poważnych nurkowań eksploracyjnych poznała już rozwiązanie takiego problemu. Zabezpieczenie długiego i głębokiego nurkowania nie tradycyjnym obiegiem otwartym, a dodatkowym aparatem w obiegu zamkniętym jako jeden z pierwszych zastosował w 1980 roku Jochen Hasenmayer.

Z upływem czasu zastosowanie podwójnego rebreathera w eksploracjach na świecie znajdowało swoich sprzymierzeńców jednak napotykali oni na różne trudności, które nie pozwalały w pełni spopularyzować takiego sposobu nurkowania. Do skonstruowania mojego pierwszego prototypu dual rebreathera wykorzystałem dwa aparaty HammerHead. Pierwsze testowane w polskich wodach konstrukcje to rebreathery połączone komorami skruberów z jednym kompletem przeciwpłuc montowanych na piersiach, a drugim na plecach, oraz z dwoma niezależnymi ustnikami. Po kolejnych testach konstrukcja ulegała dalszym modyfikacjom. Wprowadziłem zmiany w sposobie mocowania butli, które początkowo znajdowały się na plecach, a zostały zamontowane pod komorami skruberów. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zrealizowanie serii głębokich nurkowań Egipcie.